Groenonderhoud Zalk

Om extra inkomsten te verkrijgen voor ons dorpshuis hebben wij als Stichting Dorpshuis An de Steege bij de Gemeente Kampen aangegeven dat wij het groenonderhoud zelf wilden uitvoeren (Burgerparticipatie), mits daar een vergoeding tegenover zou staan. Aan deze vraag heeft het College gehoor gegeven en vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2019 is er “proef” gedraaid en met ingang van 1 januari 2019 is er een vijfjarig contract afgesloten dat loopt tot 1 januari 2024.

Op jaarbasis ontvangen wij € 9500,00  voor de uitgevoerde werkzaamheden. Wel moeten wij zelf voor gereedschap en brandstof zorgen. Ieder die meehelpt in het groen en kosten maakt kan dit declareren bij de Stichting.

De werkzaamheden bestaan uit; grasmaaien, uitmaaien van obstakels, schoffelen, plukken van onkruid tussen heesters en bodembedekkers, schoonhouden van en klein onderhoud aan de parkbanken, verzamelen zwerfvuil en het legen van prullenbakken.

Het gras, zwerfafval en afval uit de prullenbakken brengen wij naar de verzamel stortplaats en op afroep voert de gemeente het vandaar af.

Nu gebeurt het ook regelmatig dat er groen in de betonnen bakken terechtkomt,wat niet via de groenploeg is verzameld, dat is niet de bedoeling ! Particulieren kunnen hun groen gratis storten op het milieupark in Kampen.

Voor de groenploeg kunnen wij nog wel vrijwilligers gebruiken, wie tijd en zin heeft kan zich melden bij Johan Boeve (06-20251285).