Gezocht: leden voor de Klankbordgroep Zalk 2030

Ongetwijfeld kunt u zich herinneren (Nieuwsbrief maart 2021) dat we op donderdag 18 maart als Dorpsbelangen en het bestuur van het MFD een grote bijeenkomst  hebben gehad met o.a. Roy de Witte (gedeputeerde van de provincie Overijssel), Geert Meijering (wethouder gemeente Kampen) en afgevaardigden van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Reden van deze bijeenkomst was dat de provincie zich, naar aanleiding van enthousiaste  verhalen over Zalk, persoonlijk op de hoogte wilde stellen over wat zich hier allemaal afspeelt. Middels een PowerPoint-presentatie hebben we ons toen voorgesteld.

Deze bijeenkomst heeft veel indruk gemaakt op de aanwezigen. Met als gevolg dat de provincie ons een flinke subsidie heeft gegeven voor het aanstellen van een projectmanager. Samen met deze projectmanager (Kim Verweij van Anno.Nu) gaan we een integraal Dorpsplan Zalk voor de komende 10 jaar met een visie op Zalk schrijven, waarin we al onze ambities tot 2030 (onder andere gepresenteerd op de bovengenoemde bijeenkomst) proberen vast te leggen en te verwezenlijken. Kim Verweij gaat ons nu voornamelijk begeleiden bij het binnenhalen van de broodnodige subsidies. Voor het binnenhalen van subsidies is het noodzakelijk om bij de subsidieverstrekkers een positief besluit met een integraal plan voor de lange termijn met bijbehorende uitvoeringsagenda te schrijven. Hier zijn we zelf als bestuursleden al een paar keer op vastgelopen. Er gaat dus, als het goed is, heel wat gebeuren in Zalk de komende jaren.

Daarom zijn we op zoek naar inwoners van Zalk die in een klankbordgroep mee willen denken over de door ons geformuleerde ambities. Zodat wij zeker weten dat onze plannen een breed draagvlak hebben in Zalk. Mocht u het leuk vinden om plaats te nemen in deze klankbordgroep, dan kunt u dit aangeven bij één van de leden van Dorpsbelangen of het bestuur van het MFD. Graag horen wij van u.

Namens Dorpsbelangen,

Ray Haze