Gerri van der Stouwe-Wienen is geridderd!!!

Op woensdag 26 april 2023 werd Gerri van der Stouwe-Wienen verrast!!

 

Op woensdagochtend 26 april werden een aantal inwoners van de gemeente Kampen tijdens de jaarlijkse lintjesregen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau of als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ook dit keer een dorpsgenoot van ons, namelijk Gerri van der Stouwe-Wienen.

Gerri is een vrouw die zich bijzonder inzet voor het verenigingsleven in Zalk. Momenteel is zij secretaris van de PCOB afd. Zalk-Kamperveen, is voorzitter van Chr.Gem.Zangver “DEV’ Zalk, is Pastoraalwerker (w.o. als vertrouwenspersoon) binnen de Ned. Herv. Kerk, bezorgd één keer per week eten ivm Tafeltje Dekje, voorzitter van de vrouwenvereniging binnen Ned. Herv. Kerk en was in het verleden bestuurslid van de afd. Kampen van Groei en Bloei.

 

(Bron: www.kampen.nl)

Gerri van der Stouwe – Wienen (64 jaar), Zalk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Stouwe is een veelzijdig vrijwilliger binnen de kleine dorpsgemeenschap van Zalk. Van 1979 tot 2008 vervulde mevrouw Van der Stouwe de functie van penningmeester binnen de Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘DEV’ Zalk en in 2016 werd zij opnieuw verkozen als bestuurslid – algemeen adjunct – om vervolgens vanaf 2017 de voorzittersfunctie te gaan bekleden. Naast haar activiteiten bij de zangvereniging is mevrouw Van der Stouwe secretaris van de plaatselijke afdeling van de PCOB en voorzitter van de vrouwenkring Perpetua van de Nederlands Hervormde kerk te Zalk. Daarnaast vervult zij de rol van pastoraal begeleider binnen dit kerkgenootschap en bezorgt ze warme maaltijden via Tafeltje Dekje.

 

Zie ook de media: