Gaat molen De Valk straks tarwe uit de uiterwaarden van Zalk malen?

Dorpsbelangen Zalk is, in overleg met de molenaars, momenteel aan het uitzoeken of we de verwijderde molenstenen om tarwe mee te malen weer kunnen terugplaatsen. Deze molenstenen zijn vanwege breuken in de stenen enkele jaren geleden verwijderd. Op dit moment wordt er alleen mais voor veevoer gemalen.
Eén van de reden voor deze terugplaatsing is, dat de gemeente Kampen besloten heeft op termijn in de uiterwaarden bij Zalk weer tarwevelden in te zaaien. Hoe mooi zou het zijn als onze molen De Valk dit tarwe kan gaan malen voor de lokale bakkers. En natuurlijk ook voor onze eigen molenwinkel. Het gaat dan wel om elektrisch aangedreven molenstenen. De molen wordt dan weer in zijn oude glorie hersteld.
Uiteraard is de gemeente Kampen (eigenaar van de molen) om toestemming gevraagd. Zij hebben daar positief op gereageerd. Op 4 maart komt de gemeente Kampen, met een afvaardiging van de gebouwenbeheerders en de adviseur erfgoed en monumenten, in de molen kijken naar wat nu precies de plannen zijn. De molenaar(s) zijn daar uiteraard bij aanwezig om al hun vragen te beantwoorden.

We hebben vervolgens een offerte opgevraagd bij de Molenmakers in Tzummum (Friesland). Daar schrokken we wel van de prijs, te weten
€ 33.500,00. Dit initiatief gaat dus wel een behoorlijke uitdaging worden. Zodra de gemeente Kampen groen licht geeft voor dit initiatief, gaan we op zoek naar de gelden voor deze molenstenen. We hebben al een paar instanties om steun gevraagd, maar dat was nog niet echt succesvol. Bij Cultureel Erfgoed kon men geen subsidie verlenen, omdat zij alleen bijdragen leveren aan de restauratie van molens. En in ons geval gaat het niet om een restauratie. Zij zijn wel erg geïnteresseerd in ons initiatief en komen 21 februari met een wind- en watermolen expert op bezoek in Zalk om te kijken of ze ons hierbij kunnen adviseren. Ook hier zijn de molenaar(s) natuurlijk weer bij aanwezig.

Vervolgens hebben we contact gezocht bij de stichting De Hollandse Molen. Helaas kunnen zij geen bijdrage uit het Molenfonds geven. Alleen molens die eigendom zijn van stichtingen en verenigingen komen daarvoor in aanmerking. En onze molen is, zoals al gezegd, in bezit van de gemeente Kampen. Wel zijn zij bereid om samen met ons een crowdfundactie op te zetten. Daar zijn voor ons geen kosten aan verbonden. Er blijft ook niets aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen. Dit voorstel nemen wij uiteraard serieus in overweging.

Inmiddels ook contact gezocht met de Leader-coördinatoren van Stimuland, om te onderzoeken of we ook in aanmerking komen voor dit Europese subsidieprogramma voor projecten die bijdragen aan een leefbaar, duurzaam en gezond platteland. Daar wordt op dit moment naar gekeken.

Ook gaan we natuurlijk dit jaar bij het Duurzaamheidsfonds van de Windmolens Hattemerbroek subsidie aanvragen. Daar kunnen we, zoals u weet, voor maatschappelijke en/of duurzame initiatieven  maximaal € 24.000,00 per jaar aanvragen. Ook dit is helaas onzeker hoeveel van dit grote bedrag toegekend gaat worden. De aanvraag op tijd inleveren is een eerste voorwaarde.
De gemeente Kampen en de provincie Overijssel hebben op onze vraag om een financiële bijdrage helaas al gemeld dat zij dat niet kunnen en mogen doen.
Al met al moeten er behoorlijk wat hobbels genomen worden. Maar niet geschoten is altijd mis. We houden u op de hoogte.
Als u op deze link klikt ( https://molen-sterrenberg.nl/?page_id=358 ), kunt u zien hoe zo’n elektrisch aangedreven maalstoel eruit komt te zien.

Namens de molenaars en Dorpsbelangen,

Ray Haze