Erfcoaches

In het buitengebied van de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle zijn erfcoaches voor u actief. De erfcoaches bevorderen samen met u dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland. De erfcoaches staan klaar voor agrarisch ondernemers, particulieren met een erf in het buitengebied, particulieren en ondernemers die gaan verhuizen naar het buitengebied.

HOE WERKT HET?

De erfcoaches denken met agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied mee over de toekomst. In het buitengebied spelen veel zaken tegelijkertijd. Dat biedt kansen voor de toekomst van uw erf en uzelf! De coaches helpen u om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen u kunt zetten. Zij zijn ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kunnen u verwijzen naar het juiste loket. De gesprekken met de erfcoaches zijn gratis.

MET WELKE VRAGEN KAN IK TERECHT BIJ EEN ERFCOACH?

Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij de erfcoaches terecht. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over:

• Vergroenen en landschappelijke inpassing van het erf
• Transformeren van een bedrijfserf tot een woonlocatie
• Veiligheid
• Duurzaamheid, zoals zonne- en windenergie
• Agrarisch ondernemen: innoveren, ontwikkelen, andere bedrijfsactiviteiten, opvolging en stoppen
• Asbestsanering
• Veiligheid: hoe om te gaan met gewenst en ongewenst bezoek op uw erf
• Sociale knelpunten door wonen en/of werken op het erf

INITIATIEF VAN PROVINCIE OVERIJSSEL

Provincie Overijssel stelt tot eind 2020 geld beschikbaar voor de inzet van erfcoaches in Overijssel. In de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle zetten de erfcoaches het netwerk en de mogelijkheden van de drie gemeenten en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta in om erfeigenaren in het buitengebied te helpen.

WAAROM?

De provincie en gemeenten vinden de erven belangrijk voor het platteland. De partners willen de erfeigenaren stimuleren hun erf te verduurzamen en verbeteren. Zo worden de erven klaargemaakt voor de toekomst en blijft het prettig wonen, werken en leven in het buitengebied van de IJsseldelta.

ZET DE EERSTE STAP EN NEEM CONTACT OP!

Wilt u graag met een erfcoach in gesprek over de toekomst van uw bedrijf of erf?
Zet de eerste stap en bel of mail met Jan-Olaf Tjabringa: telefoon 06-27095640 – email

Lees ook de site Coöperatie IJsseldelta