Dorpsvergadering maandag 8 mei

Inloop vanaf 19:45 uur met koffie/thee. Start om 20 uur

De voorlopige agenda:

  1. Opening
  2. Onthullen  van het geplaatste chesscourt voor het dorpshuis
  3. Vaststellen agenda
  4. Mededelingen: aftreden bestuursleden
  5. Vrijwilligers prijs Zalk 2022, de wisselbokaal gaat naar….
  6. Financiën Vereniging Dorpsbelangen Zalk 2022 en 2023.
  7. Dorpsplan 2030: stand van zaken per onderdeel.
  8. Pauze
  9. Gastspreker Bram Eerkes (beheerder Dorpshuis) en Stan Fritschy: Verduurzaming van ons Dorpshuis “An de Steege” en wat zeer toepasbaar is bij je thuis. Stan Fritschy is  duurzaamheidscoach van Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed Provincie Overijssel.
  10. Sluiting