Dorpsbelangen gesprek met de wijk-wethouder

In januari had dorpsbelangen een gesprek met de wijkwethouder, de heer Geert Meijering en de wijkverbinder Julian Aarten.

We spraken  o.a. over de snelheid in de bebouwde kom, de veiligheid in ons dorp, toekomstige woningbouw, inrichting van straten, het verdwenen bankje bij het voetveer, verlichting Buckhorst, mobiele telefonie en het starten met een wijkschouw in april dit jaar voorafgaand aan de voorjaarsvergadering.

Een paar onderwerpen verder toegelicht:

  • De snelheid in de bebouwde kom; er wordt o.a. in de Broeksteeg te hard gereden dit blijkt ook uit metingen. Er zijn mogelijkheden van snelheid beperkende maatregelen besproken en deze worden verder op gepakt in overleg met de gemeente dit jaar. Toch ook nog een dringend beroep op alle inwoners van Zalk, om jullie snelheid te matigen als jullie Zalk binnen rijden!!
  • Verlichting nabij  Buckhorst( T splitsing); de accufunctie werkt niet goed, de gemeente heeft met de leverancier  overleg m.b.t. de accu.
  • Verlichting parkeerplaats Buckhorst; We zouden vanuit de Vereniging Dorpsbelangen graag verlichting willen op de parkeerplaats.  De gemeente heeft beleid m.b.t. verlichting,  geminimaliseerd in de buitengebieden. Er zijn geen meldingen geweest bij de politie over onveilige situaties, heden geen reden tot verdere actie.
  • Woningbouw; zoals u misschien al in de krant heeft kunnen lezen heeft de gemeente onlangs een besluit genomen over de toekomst van de woningbouw in ons dorp, lees meer in de stentor. De gemeente heeft gekozen voor de locatie langs de Brinkweg. Anders dan in de krant wordt gesuggereerd was de Vereniging Dorpsbelangen niet betrokken bij de definitieve locatie keuze. Wij hebben het ook via de krant moeten vernemen. Wel zijn we blij dat er nieuwe mogelijkheden voor woningbouw komen, met ook speciaal aandacht voor de starters. De komende maanden gaan we met de gemeente in gesprek om afspraken te maken. Met als inzet dat er voor en door het dorp gebouwd kan worden. We houden u op de hoogte.