Diverse activiteiten in Zalk

Vanuit Dorpsbelangen een aantal lopende zaken:

 1. Evaluatie van het spreekuur.

  In het najaar 2017 is vanuit de gemeente, afd welzijn en de politie een gezamenlijk spreekuur per maand geweest. Het bestuur van dorpsbelangen heeft een positief advies uitgebracht richting de gemeente.

 2. Knotten van wilgen.

  Het waterschap gaat in januari/februari 2018 de wilgen knotten aan de Brinkweg.Andere zaken waar we als dorpsbelangen mee bezig zijn, o.a.
  – lantaarnpaal Buckhorst, functioneert niet of nauwelijks,
  – parkeerbeleid van Dijksweg,
  – smiley-bord iplaatsen in het dorp, staat op de wachtlijst,
  – ontvangst mobiele telefonie.