Derde informatieavond Zalk helpt Oekraïne op 11 april

De werkgroep Zalk helpt Oekraïne organiseert maandag 11 april a.s. de derde informatieavond over het opvangen van vluchtelingen in Zalk. De avond vindt plaats in het mfd (multifunctioneel dorpshuis) en start om 20:15 uur. Vanaf 20:00 uur is de zaal open en staat koffie en thee klaar. Inwoners uit Zalk zijn van harte welkom.

Wat is er veel gebeurd sinds de vorige informatieavond. De eerste units zijn getransformeerd tot woonunits en alweer een week bewoond. Donaties zijn ontvangen vanuit verschillende hoeken, donderdagmiddag zijn nog enkele gasten uit Oekraïne naar Zalk gekomen en donderdagochtend zijn opnieuw units geplaatst die de komende dagen aan elkaar worden gezet en ingericht als grotere woonunit. Maar ook op andere vlakken hebben de werkgroep en vele vrijwilligers uit het dorp niet stil gezeten. Wat ook geldt voor samenwerkingspartners, zoals de werkgroep Hulp4Oekraïne in IJsselmuiden en de gemeente Kampen. Daarom praten we u graag weer bij om te horen hoever we nu zijn en welke knopen er zijn doorgehakt.

Tijdens de tweede informatieavond op 28 maart jl. gaven aanwezigen aan het prettig te vinden te worden bijgepraat in het mfd. Daarom wil de werkgroep Zalk helpt Oekraïne met enige regelmaat informatieavonden om te vertellen wat er zoal speelt en inwoners van Zalk te laten meedenken. De informatieavond kunt u ook online volgen via RTV Zalk, via  de site Link : RTV-Zalk.

Meer weten over Zalk helpt Oekraïne?
De werkgroep Zalk helpt Oekraïne organiseert de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het dorp Zalk. Informatie over de werkgroep en de inzet vanuit het hele dorp staat op de webpagina Zalk helpt Oekraïne.

Donaties blijven welkom!
De werkgroep Zalk helpt Oekraïne heeft al veel donaties ontvangen. Enorm bedankt daarvoor want mede daardoor zijn we in staat nieuwe units in te richten voor de volgende gasten. Maar donaties blijven welkom. Wilt u geld doneren aan Zalk helpt Oekraïne? Deze giften zijn aftrekbaar en komen geheel ten goede aan wat de werkgroep Zalk helpt Oekraïne organiseert voor de vluchtelingen die we met elkaar in Zalk opvangen.
U kunt uw gift overmaken naar de volgende rekening: NL06 RABO 0325 7080 02, t.n.v. penningmeester Ned. Geref. Kerk te Zalk en Veecaten o.v.v. ‘Zalk helpt Oekraïne’.