Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Zalk 2021

Verslag van de Algemene Ledenvergadering maandag 13 september 2021.

Na twee bijzondere jaren vanavond gelukkig toch weer een fysieke Algemene Leden Vergadering van Dorpsbelangen Zalk.  Deze ALV zal er vanavond iets anders uitzien dan u van ons gewend bent.
Vanavond zijn de inwoners aan zet. Graag zouden wij graag van jullie horen  welke dromen jullie over Zalk hebben.

Het jaar 2020 werd helaas gedomineerd door de uitbraak van Corona. Heel veel activiteiten en bijeenkomsten moesten worden afgelast of via internet georganiseerd worden. Ook in Zalk zijn er helaas enkele mensen overleden aan de gevolgen van Corona.
Heel bijzonder was, aan het begin van de uitbraak, de snelle oprichting van de werkgroep Zalk helpt Zalk. Een groepje van 4 inwoners heeft ervoor gezorgd dat met name de ouderen in Zalk door Corona niet in een isolement terecht kwamen.  Heel veel vrijwilligers hebben samen met de werkgroep allerlei  hand- en spandiensten uitgevoerd, gezorgd voor kleine attenties, tuinonderhoud, boodschappen doen, medicijnen halen, muziekoptochten, tv-uitzendingen van o.a. kerkdiensten en nog veel meer

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door de overgang naar een weer zo normaal mogelijke samenleving. Heel voorzichtig werden, o.a. dankzij vaccinaties, allerlei activiteiten weer opgepakt. Geheel onverwacht werd 2021 voor Zalk een heel bijzonder en succesvol jaar.
Allereerst de uitnodiging die wij kregen van de provincie Overijssel om in de vorm van een werkbezoek aan Zalk, zich op de hoogte te laten stellen van wat er allemaal in Zalk gebeurd. Samen met het bestuur van het MFD hebben we met behulp van een PowerPoint-presentatie onze droom, een bruisend Zalk uitvoerig uiteengezet. Dit werkbezoek heeft een diepe indruk achtergelaten bij de aanwezigen. In dit werkbezoek hebben wij onder andere nadrukkelijk aangegeven hoe lastig het voor ons is om subsidies binnen te harken. Subsidies die we hard nodig hebben om al onze plannen te verwezenlijken. Tot onze grote verrassing kregen we te horen dat de Provincie een subsidie van
€ 11.000,00 beschikbaar wilde stellen voor de aanstelling van een projectmanager ( Kim Verweij), die ons (bestuur MFD en Dorpsbelangen) gaat begeleiden bij al onze plannen en de wegen in subsidieland goed kent.

In één van de eerste bijeenkomsten met haar tipte Kim ons op de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2021. Ook zij was onder de indruk van het vele vrijwilligerswerk van de inwoners van Zalk en de plannen van Dorpsbelangen en het bestuur van het MFD voor een bruisend Zalk. De tijd drong echter. We hadden nog 4 dagen de tijd om onze aanvraag in te dienen. Met een gezamenlijke inspanning is dat gelukt. Met als resultaat dat wij vorige week opgebeld werden door de voorzitter van de OVKK (Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen) dat we met onze aanmelding in de finale zaten. Samen met nog twee andere dorpen in Nederland, te weten Luttenberg (Ov) en Varsselder Veldhunten (Gld). En ik weet zeker dat de inbreng van de werkgroep Zalk helpt Zalk ook behoorlijk heeft bijgedragen aan deze finaleplaats.

Het vervolg ziet er nu als volgt uit. Op 30 september komt er een fotograaf langs om foto’s te maken van projecten waar wij erg trots op zijn. Deze foto’s komen in het magazine van de LVKK (Landelijke Vereniging van Krachtige Kernen) te staan. Eén foto zelfs op de voorpagina, Welke foto van welk dorp is nog niet bekend.  En op 15 oktober komt er een driekoppige jury naar Zalk. Wij moeten ons dan uitgebreid presenteren en verschillende projecten laten zien.
Op 20 november, tijdens het PlattelandsParlement in Dalfsen zullen de finaledorpen zich presenteren en wordt de winnaar bekend gemaakt. De derde plaats, goed voor een bedrag van
€ 1000,00 hebben we sowieso. Mochten we op de tweede plaats eindigen, dan is de prijs € 2000,00 en een eerste plaats is goed voor € 3000,00.  Het dorp dat op de eerste plaats eindigt kan, naast dit mooie geldbedrag, ook gaan deelnemen aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs.
Het wordt de komende tijd dus nog spannend.

En dan nu vanavond de Algemene Leden Vergadering. Die staat geheel in het teken van Zalk 2030. Vanavond gaan we in een werkvorm aan u, als inwoners, vragen hoe Zalk er in 2030 volgens u uit moet komen te zien. Dat gebeurt met behulp van zo’n 8 open vragen. Met de uitkomst van deze vragen gaan we samen met een Klankbordgroep kijken waar de inwoners van Zalk warm voor lopen. Naar aanleiding van onze oproep in de vorige Nieuwsbrief hebben zich inmiddels 5 mensen voor de Klankbordgroep aangemeld. Mocht u ook zitting willen nemen in deze Klankbordgroep, dan kunt u zich nog steeds aanmelden bij één van de bestuursleden. Een groep van 8 mensen uit diverse geldingen/leeftijdsgroepen lijkt ons ideaal. Deze groep zal te zijner tijd, waarschijnlijk zo rond februari 2022, de uitkomsten aan u presenteren.

Tot slot nog dit.
Enige weken geleden werden we opgebeld door Jinny Witteveen, voorzitter van Dorpsoverleg Hattemerbroek. Reden was de oprichting van een Duurzaamheidsfonds Windmolens Hattemerbroek.  Het windmolenpark is 2 weken geleden officieel geopend en draait nu volop. Met de Energie Maatschappij Hattemerbroek is afgesproken dat er gedurende 20 jaar ieder jaar een bedrag in het fonds gaat. Afhankelijk van de opbrengst van de molens kan dit oplopen tot maximaal € 24.000,00 per jaar.  Dankzij de inzet van Dorpsoverleg Hattemerbroek is er een gebied ontstaan waardoor o.a. de verenigingen en stichtingen in Zalk ook mee kunnen profiteren van het Duurzaamheidsfonds en aanvragen kunnen indienen met een duurzaam/en of maatschappelijk doel.

Inmiddels is het bestuur gevormd, waarin uit Zalk Marga Hoogendoorn bereid is gevonden hier zitting in te nemen. Het bestuur is nu bezig te kijken naar de criteria waar de aanvragen aan moeten voldoen.

U begrijpt dat dit mogelijkheden biedt voor bekostiging van de plannen die vanavond door u als inwoners, het bestuur van het MFD en Dorpsbelangen worden ingebracht. Te zijner tijd zult u meer horen over dit Duurzaamheidsfonds en de afgesproken criteria.

Namens Dorpsbelangen,

Ray Haze