CPO Zalk

Dinsdagavond 10 september hebben we weer een CPO(=Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-bijeenkomst gehouden. Dit keer, volgens afspraak, alleen met belangstellenden. Bedoeling van deze afspraak was om te kijken of er voldoende belangstelling was om door te gaan en te inventariseren welke  vragen er nog leefden.

De belangstelling was erg groot en er is na afloop door de aanwezigen besloten om zelf eerst met elkaar om tafel te gaan zitten. Deze brainstormbijeenkomst is inmiddels gepland op dinsdagavond 8 oktober in het MFD. Bedoeling van deze brainstormbijeenkomst is om te inventariseren wat de wensen precies zijn en deze in de volgende bijeenkomst met de gemeente Kampen op tafel te leggen. Tevens hebben enkele inwoners uit Zalk zich aangeboden om de groep te gaan begeleiden.

De volgende bijeenkomst met de gemeente Kampen is in de tweede helft van oktober gepland. We houden u op de hoogte.

Namens Dorpsbelangen,

 

Ray Haze