Coöperatie Duurzaam Zalk opgericht en inschrijfavond 02-09-2019

Beste geïnteresseerde,

Op 26 juni jl. is Coöperatie Duurzaam Zalk U.A. opgericht! Hieronder volgt een foto van het ondertekenen van de oprichtingsakte.


Ondertekening oprichtingsakte Coöperatie Duurzaam Zalk door vlnr. Mischa Thiele (voorzitter), Jamie Lewis (secretaris) en André Blankvoort (penningmeester)

 

Nu de coöperatie is opgericht kunnen we de volgende stap in het project zetten.

Op maandag 2 september 2019 zal er een inschrijfavond worden georganiseerd voor belangstellenden. De details van het project zullen dan worden toegelicht. Binnenkort zullen alvast de volgende stukken worden toegestuurd ter voorbereiding op de inschrijfavond:

  • Statuten van de coöperatie
  • Huishoudelijk reglement
  • Brochure met de belangrijkste informatie over het project en de voorwaarden

Tijdens de inschrijfavond zult u de gelegenheid krijgen uw vragen over het project te stellen. Mocht u op voorhand al vragen hebben, mail die dan alvast naar dit adres zodat we daar tijdens de inschrijfavond gericht op in kunnen gaan.

 

Reserveer de avond van 2 september dus alvast in uw agenda als u belangstelling heeft om deel te nemen aan het postcoderoosproject in Zalk!

 

Met vriendelijke groet,

André Blankvoort
Ray Haze
Hero Klinker
Jamie Lewis
Mischa Thiele