Buurtbus

Zoals het nu lijkt is er een kans dat de buurtbus weer gaat rijden vanaf 1 – of half november. Connexxion is nu bezig om de bus zodanig aan te passen dat de chauffeur afgeschermd is van de binnenkomende en uitstappende passagiers. Daarnaast is het opstarten ook afhankelijk van de volgende factoren:

  1. de bereidwilligheid van de chauffeurs. Is het aantal chauffeurs dat wel wil rijden veel te laag dan kan niet iedere rit voorzien worden van een chauffeur.
  2. De ontwikkeling van de tweede golf van de covid-19 epidemie. Als deze zich doorzet zoals we nu zien is de vraag of de buurtbus weer mag rijden.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Namens Dorpsbelangen Zalk

Lucas Frijlink