Brief omwonenden Erf 4 en Erf 5 – ter inzage leggen van het bestemmingsplan

Bericht names de gemeente Kampen.

Onderstaande tekst is aan alle omwonenden van Erf 4 en Erf 5 verstuurd

 

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente Kampen is al sinds 2019 actief met het ontwikkelen van woningbouw in Zalk. Dit doen wij samen met de CPO vereniging Zalk. In Erf 4 en Erf 5 worden 22 woningen gerealiseerd door de leden van de CPO vereniging. Daarbij zal ‘Beter Wonen’ uit IJsselmuiden 2 tiny houses ontwikkelen in Erf 4 en komt er een nog nader te ontwikkelen bouwkavel ten noorden van Erf 4 aan de Zalkerdijk waar 1 of 2 woningen kunnen komen.

Informatiebijeenkomst juni 2022
Op 8 juni 2022 heeft CPO vereniging Zalk een inloopavond georganiseerd voor alle inwoners van Zalk. De plannen die die avond zijn gepresenteerd zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven. Alleen in Erf 5 zijn enkele kleine wijzigingen tot stand gekomen na aanleiding van opmerkingen van omwonenden die avond. Hierdoor heeft het plan meer draagvlak gekregen bij deze omwonenden.

Aankoop Erf 5
Het perceel waar Erf 5 moet komen is particulier eigendom. Om diverse redenen heeft de ontwikkeling van Erf 5 best even op zich laten wachten waardoor ook Erf 4 stil stond. Uiteindelijk zijn de gemeente en de eigenaar van het betreffende perceel afgelopen december tot overeenstemming gekomen voor de aankoop van het perceel door de gemeente Kampen. Hierdoor kunnen we nu verder met de ontwikkeling van beide erven.

Bestemmingsplan
Met de op detail gewijzigde ontwerpen van juni 2022 zijn 2 bestemmingsplannen uitgewerkt. Voor elk erf een afzonderlijk plan. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 24 januari 2023 besloten deze uitgewerkte bestemmingsplannen in ontwerp ter inzage te leggen vanaf woensdag 8 februari 2023. De ontwerp-bestemmingsplannen zullen 6 weken ter inzage liggen. Binnen die termijn kan een ieder een mogelijke zienswijze indienen tegen deze ontwerp-bestemmingsplannen.

De bestemmingsplannen zijn te raadplegen via internet op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u de bestemmingsplannen liever op papier raadpleegt, kunt u deze inzien in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen.

Inloopbijeenkomst
We kunnen ons voorstellen dat u ook graag de plannen wilt raadplegen in uw eigen dorp en hier eventueel vragen over wilt stellen. Daarom organseren wij in samenwerking met de CPO vereniging Zalk een inloopbijeenkomst op woensdag 22 februari 2023, van 19:30 tot 20:30 uur in DORPSHUIS ‘AN DE STEEGE’, Broeksteeg 42 in Zalk.

Er zal geen centrale presentatie zijn dus u kunt gedurende het hele uur in en uit lopen en uw vragen stellen.

Werkzaamheden
Nu de ontwerp-bestemmingsplannen ter inzage gaan moeten we ook nog enkele werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de definitieve bestemmingsplannen. Om die reden worden komende week (vanaf dinsdag 7 februari) een tiental proefsleuven gegraven ten behoeve van archeologisch onderzoek. Gemiddeld genomen zijn dit proefsleuven van 3 meter bij 10 meter en 1 meter diep waarbij centimeter voor centimeter wordt afgegraven met een kraantje, onder toeziend oog van een archeoloog. In beide erven zullen 5 proefsleuven worden gegraven. Nadat elke proefsleuf in beeld is gebracht worden de sleuven weer dicht gemaakt.

Informatie
Als u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Julian Aarten van de Afdeling Bestuursadvisering. Het telefoonnummer is 06 300 66 327 .