Bouwen op de locatie van het voormalige kasteel Buckhorst.

Ongeveer een half jaar geleden hebben Hero Klinker en ondergetekende een bezoek gebracht aan Junco BV in Zwolle om ons op de hoogte te stellen van de bouwplannen op de plek waar vroeger kasteel Buckhorst heeft gestaan.
Volgens afspraak zou projectontwikkelaar Junco BV te Zwolle in december duidelijkheid komen geven in Zalk over de vordering van deze plannen.

Vorige week kregen wij een telefoontje van Junco BV met de volgende mededeling:
Deze voorlichting voor de inwoners van Zalk is voorlopig uitgesteld. Reden is de grote betekenis van kasteel Buckhorst in archeologische en cultuurhistorische zin voor Zalk, Kampen, Nationaal landschap IJsseldelta en Provincie Overijssel. De juiste maat van zorgvuldigheid vergt meer tijd is gebleken. Vooral waar, en hoe te funderen is hierbij essentieel. Dit betreft ook de vraag of het dan verstandig is binnen het huidige plan, binnen de gracht en juist bovenop de archeologische waarde te gaan bouwen. Ook de andere aspecten vanuit cultuurhistorie en maatschappelijk perspectief lijken steeds meer betekenis te krijgen en groter te zijn dan vooraf ingeschat. Een alternatief is de archeologie ongeroerd te laten en het gebied binnen de oorspronkelijke gracht meer open in te vullen met een semi-openbare toegankelijkheid. De eerstvolgende stap zou dan een stap in de richting van een schetsplan buiten de gracht zijn en deze onderzoeken op haalbaarheid.

Echter voor nu is het de essentie om met de gemeente eerst duidelijkheid te krijgen. Cruciaal hierin is de te kiezen richting om Buckhorst te bebouwen of juist verder te omarmen.

Ray Haze

 

(Bron Wikipedia; Voorkant van de Buckhorst, penseeltekening, 19e eeuw)