Bomen knotten in Zalk!

Al meer dan 14 jaar komt er jaarlijks in het najaar vrijwilligers van de VLO Vrijwillig Landschaps Onderhoud Zwolle (een werkgroep van de Milieuraad Zwolle) bomen (meest wilgen en populieren) knotten rond Zalk.
Op 2 februari waren ze bezig bij de fam. Schreurs aan de Zalkerdijk (zie foto’s). Deze ploeg mensen zijn allemaal vrijwilligers die in het najaar vrijwel elke zaterdag werken bij de VLO (Vrijwillig Landschap Onderhoud). Hun werkterrein strekt zich uit van Windesheim tot aan Zalk.
Ook de kinderen van Harm-Jan Schreurs waren hard aan het werk, hier is Vinco aan het zagen….
Er wordt gewerkt onder allerlei weersomstandigheden. Tijdens het bomen knotten bij Schreurs viel er de hele dag natte sneeuw.
Hier komt bij dat al het zaagwerk wordt gedaan met handzagen; er komt geen motorzaag aan te pas!!
Komende weken is de ploeg in de buurt van Zalk bezig op zaterdagen, o.a. bij Ruitenberg aan de Vinkesteeg, op “de Toethoorn” (de Belten) en vóor het Zalkerbos. Voor de landeigenaren scheelt dit een enorme hoeveelheid werk. Wel wordt verwacht dat er voor de harde werkers koffie is en, liefst ook, meestal na afloop van het werk, een warme kop soep.
Lees ook de Swollenaer met een artikel over de het knotten.
Nieuwe vrijwilligers, liefhebbers van werken in de natuur, zijn welkom. Voor hen is nadere informatie bij Herman ten Den of bij vlo@milieuraadzwolle.nl. Elke zaterdagochtend in de maanden november tot en met maart is de VLO actief in en rond Zwolle. Het accent ligt op wilgen knotten, maar ook een onderdeel is snoeien van meidoornhagen en ‘leggen’ van heggen.
foto’s: Herman van der Hart