Bezoeken Binnenlandse Zaken en jury Europerse Dorpsvernieuwingsprijs aan Zalk.

Op vrijdag 2 september is een flinke afvaardiging van Binnenlandse Zaken met Roy Witte (gedeputeerde van de provincie) en een afgevaardigde van  de Overijsselse Vereniging van Krachtige Keren op bezoek geweest in Zalk. Naar aanleiding van het winnen van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs wilden zij graag weten hoe we dit voor elkaar hebben gekregen en of zij ervan kunnen leren.

Met behulp van een PowerPoint presentatie hebben wij hen laten zien wat er in de afgelopen jaren in Zalk bereikt is door de enorme inzet van veel vrijwilligers/inwoners. Tevens hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons Dorpsplan Zalk 2030 aan hen te overhandigen. Dit was net in gedrukte vorm binnengekomen, evenals onze kalender “Zal’k  een kaartje sturen”. Het Dorpsplan en de kalender zullen de komende weken ook uitgereikt worden aan alle inwoners van Zalk.

Na de PowerPoint presentatie vond er een leuke discussie plaats, waarin we uitgelegd hebben hoe we dit allemaal tot stand hebben gebracht. Maar ook hoe we soms met onze plannen tegen dichte deuren aanlopen. Dat we soms snel een nee te horen krijgen in plaats van “laten we eens kijken wat wel mogelijk is” Dat er te snel in problemen wordt gedacht, in plaats van denken in oplossingen. Of zoals onze vorige wijkverbinder het ooit eens treffend zei: “proberen te denken vanuit de burger”.

Leuk is dat deze laatste opmerkingen wel effect hebben gehad. Twee wetenschappers van de Wageningen Universiteit is gevraagd om een essay te schrijven “Bouwsteen Leefbaar Platteland”. Hierbij reflecteren ze op het Programma Leefbaar platteland en gerelateerde vraagstukken zodat we kunnen leren van de ervaringen en de opgedane inzichten mee kunnen nemen in het plattelandsbeleid van morgen. Deze bouwsteen heeft als doel de benodigdheden van een leefbaar platteland te identificeren en hoe de provincie hier vanuit haar beleid kan bijdragen aan de versteviging van dit fundament. Hiervoor willen zij verschillende interviews houden met initiatiefnemers met zowel een positieve als negatieve ervaringen. Graag komen zij ook naar Zalk toe om onze ervaringen te horen. Daar zullen wij het zeker ook hebben over de dichte deuren die wij zo nu en dan tegen komen.

Met veel complimenten aan de inwoners van Zalk en de nodige indrukken, zijn zij weer vertrokken en konden wij terugkijken op een hele mooie en zinvolle bijeenkomst.

Vorige week hebben wij ook te horen gekregen dat op woensdag 5 oktober ook de jury van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs langs komt. We zijn alweer druk bezig met de  voorbereidingen om ook van dit bezoek een groot succes te maken. Voor dit bezoek hebben wij ook de medewerking van veel Dorpsgenoten nodig. Daar komen we in de komende weken nog bij u op terug. Een spannende maar leuke tijd breekt weer aan.

Namens Dorpsbelangen en bestuur MFD,

 

Ray Haze