Bezoek van de LVKK- jury aan Zalk!

In navolging van de nominatie van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs,  werd er door de jury van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) een bezoek aan Zalk gebracht op vrijdag 15 oktober 2021. Naast Zalk zijn ook Luttenberg en Varsselder Veldhunten genomineerd.

Na een kort presentatie in de Schultenkamer door een  afvaardiging van het bestuur van het dorpshuis en dorpsbelangen, volgde een rondgang door ons dorp. In deze rondgang lieten we de jury verschillende projecten zien waar we erg trots op zijn.

Met ook een mooie boodschap van onze burgemeester, luister het bericht, via de link:bericht burgemeester Sander de Rouwe

Het winnende dorp wordt op zaterdag 20 november, tijdens het Plattelands Parlement 2021 in Dalfsen, bekend gemaakt.

We willen met een aantal Zalkers met een bus naar de prijsuitreiking in Dalfsen. Nadere informatie volgt nog.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Zalk en het dorpshuis “An de Steege”,
Ray Haze en Johan Boeve.