Bereikbaarheid telefonie is verbeterd

In november 2019 heeft een afvaardiging van Dorpsbelangen Zalk een gesprek gehad met de gemeente Kampen en andere betrokkenen, i.v.m. de dekkingsproblemen van de telefonie. Dit probleem is erkend.

Afgelopen vrijdag (17 januari) is  de antennerichting van mastlocatie S04574( Zalkerbroek) wat verdraaid, zodat de antennes meer richting Zalk gaan zenden. De dekkingsgraad voor Zalk zal daarmee verbeteren op korte termijn. De S5612 zendt al richting Zalk,  dus daar kan qua oriëntatie niets meer verbeterd worden aan de huidige situatie.

De werkzaamheden zijn afgerond en men hoopt dat  de inwoners van Zalk een verbetering ondervinden.