Behoeftepeiling kinderopvang in Zalk

Beste Zalkers, nieuwe inwoners en oud-inwoners van Zalk,

Het is fijn om te zien dat er steeds meer jonge gezinnen in Zalk (komen) wonen. Dit willen we graag (blijven) stimuleren.

Enkele jaren geleden is er een onderzoek gedaan naar de behoefte naar BSO en Kinderopvang. Hieruit bleek dat destijds de behoefte voornamelijk lag bij een BSO. Inmiddels loopt dat goed en willen we, samen met Dorpsbelangen, kijken naar mogelijkheden en behoeftes rondom kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Momenteel zijn er geen mogelijkheden om nieuwe jonge kinderen aan te melden in Zalk bij een kinderopvang / gastouder. Het is een wens om de leefbaarheid en de voorzieningen in Zalk te vergroten, het zou dan goed zijn als er ook mogelijkheden worden geboden voor de allerkleinsten.

Middels deze enquête willen wij inventariseren of er behoefte is aan kinderopvang in Zalk. Wij rekenen erop dat u en veel andere (toekomstige) Zalkers deze enquête invullen of door sturen naar mensen voor wie dit van toepassing is/kan zijn.

Enquete kinderopvang Zalk

Intussen kijken wij naar de mogelijkheden hoe we kinderopvang in Zalk mogelijk kunnen maken.
Dit zodat we met z’n allen zorg kunnen dragen voor de leefbaarheid en de toekomst van het dorp Zalk.

Hartelijk dank, ook namens Dorpsbelangen,
Jantine de Weerd
Initiatiefneemster

ps: de uitslag zal ook gedeeld worden