Aanpassing Zuidroute van het Laarzenpad

Doordat de fam. Ruitenberg aan de Zalkerdijk  (na verkoop van hun boerderij) is verhuisd en de boerderij dus in andere handen kwam moesten wij met de nieuwe eigenaar, de fam. Blok overleggen over de Zuidroute die over hun erf liep.
De fam. Blok gaf aan dat zij het niet prettig zouden vinden als de wandelaars over hun erf zouden lopen.  Hij was wel bereid mee te denken over een goed alternatief en daar alle medewerking aan te geven. Tevens moesten wij toestemming vragen aan de pachter (hr. Van de Velde) van de Junco grond, hetgeen gelukt is. Ook bij de gemeente Kampen moesten we toestemming vragen voor deze nieuwe route. Deze heeft een natuurtoets uitgevoerd om te kijken of de nieuwe wandelroute de natuur daar niet te veel zou verstoren. Gelukkig viel deze natuurtoets positief uit.

En dus na goed overleg met de fam. Blok, hr. Van de Velde en de gemeente Kampen hebben we een mooi alternatief kunnen vinden. Als je bij de Bever naar beneden loopt en dan bij de picknickbank rechtsaf slaat, dan is de route vanaf het punt waar je eerder de dijk overstak bij de fam. Ruitenberg gewijzigd. Je steekt nu niet de dijk over maar vervolgt je weg onderlangs de dijk (dus aan de IJsselkant) tot aan de parkeerplaats bij de Buckhorst. Daar steek je de Zalkerdijk over en loop je  de Buckhorsterlaan in. Daar waar de Buckhorsterlaan overgaat in de Vinkensteeg, loop je rechtdoor richting het bomenlaantje. Vervolgens stap je over de eerste step-over en ga je tussen de eikenbomen rechtdoor naar de Zalkerdijk. Aan het einde van deze bomenrij sla je linksaf en loop je onderaan de dijk naar de boerderij van de fam. Blok. Daar steek je de Zalkerdijk weer over en sla je linksaf waarna je weer terugkomt bij de picknickbank. Daar heb je de keuze tussen het rechtdoor vervolgen van het Laarzenpad over de Noordroute of linksaf richting Zalk (de Oase).

Deze omlegging van de Zuidroute heeft nogal wat consequenties. Vanaf de Buckhorst naar de Zalkerdijk en op het talud van de Zalkerdijk grazen schapen en de route langs de dijk richting Zalk wordt aan beide  kanten begrensd door afrastering en hekken. Dus moet je, om de Zuidroute van het Laarzenpad te vervolgen, vier keer een hek of afrastering over. Daarom zijn daar inmiddels door Dorpsbelangen  vier step-overs geplaatst. Zie foto. Het zijn step-overs, die volgens ons door alle wandelaars (jong en oud) goed te nemen zijn. Bij het onderhandelen met de fam. Blok en hr. van de Velde hebben we duidelijk te horen gekregen dat het absoluut niet toegestaan is honden mee te nemen over dit traject  in verband met de daar grazende schapen. Wij gaan ervan uit dat eenieder die dit traject bewandelt zich aan deze afspraak houdt!!

In de tweede helft van januari 2021 zullen wij de bewegwijzering aanpassen. Het wachten is nu op het aangeleverd krijgen van de juiste materialen.

Wij wensen alle wandelaars veel plezier bij het gaan over deze nieuwe Zuidroute.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens Dorpsbelangen,
Lucas Frijlink en Ray Haze