Aanleg dam/schaaktafel

Sinds eind februari staat er een dam/schaaktafel voor het Dorpshuis “An de Steege”.

In samenwerking met dorpsgenoot Jettie Plender, dorpsbelangen Zalk en  bestuur van het dorpshuis “An de Steege” is dit gerealiseerd.  Met financiele steun van de gemeente Kampen en KNHM-foudation (Kern met Pit).

Kinderen en volwassenen enthousiasmeren voor schaken en dammen. Een zeer goede training voor het brein voor zowel jong als oud. De openbare ruimte maakt het laagdrempelig en zichtbaar, zodat je kan schaken/dammen.

Heeft iemand nog damstenen en/of schaakstenen  beschikbaar?  En wil deze beschikbaar stellen aan het dorpshuis? Mail naar dorpsbelangzalk@gmail.com.

In de volgende nieuwsbrief  volgt meer informatie m.b.t. de officiele opening op 8 mei tijdens de dorpsveragdering.