Kerken

St. Nicolaaskerk aan het Kerkplein.
In het jaar 1100 is de toren van de kerk gebouwd, waarna er een kerk tegenaan is gebouwd.  In het jaar 1300 is er over de bestaande romaanse kerk een gotische kerk neergezet. Dit verklaart de romaanse toren in combinatie met de gotische bouw. Momenteel worden er diensten gehouden vanuit de Nederlands Hervormde Kerken. Meer informatie vindt u op hun eigen website.


Nederlands Gereformeerde Kerk

De Nederlands gereformeerde kerk te Zalk is na restauratie weer in gebruik genomen. Het kerkje aan de Burgemeester Van Vleutenlaan dateert uit 1840 en valt onder het toezicht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Meer informatie vindt u op hun eigen website.