Duurzaam Zalk

De werkgroep Duurzaam Zalk houdt zich al sinds 2011 bezig met het verduurzamen van het leefklimaat in ons dorp. Eerder hebben we een project voor collectieve aanschaf van zonnepanelen uitgevoerd. Recent hebben we de snelheid van het internet verhoogd door een combinatie van glasvezel en VDSL2 techniek. In 2018 hebben we de ambassadeurs rol op ons genomen voor de aanleg van glasvezel in Zalk door Glasvezel Buitenaf.

Al een paar jaar leeft bij ons het idee om een lokale energiecoöperatie op te richten, wat heeft geresulteerd in de officieel statutaire oprichting van de “Coöperatie Duurzaam Zalk U.A.” op 26 juni 2019.

In oktober 2019 is onze eerste zonnestroominstallatie op het dak van het MFD geplaatst. De 250 zonnepanelen wekken voor 29 dorpsbewoners groene stroom op.

Op deze link vindt u een actueel overzicht van de productie van de installatie op het MFD.

 

In het najaar van 2019 zullen we ons oriënteren op de mogelijkheid voor een  2de zonnestroominstallatie op een dak in de buurt.

Heeft u interesse, neem dat contact met ons op via duurzaamzalk@gmail.com

 

We zijn een non-profit burgerinitiatief. Dat betekent dat we ons volledig belangeloos inzetten voor de coöperatie. We geloven dat de energietransitie van fossiele energie (gas, olie, kolen) naar duurzame energie (zon, wind, biogas) niet kan slagen zonder lokale initiatieven. We vinden ook dat duurzame energie financieel moet lonen. Deelname in ons collectieve zonnestroomproject zorgt ervoor dat u bijdraagt aan een duurzamere wereld met een gezond financieel rendement.