Zal’k het schoonhouden?!

Tijdens warme dagen wordt er met veel plezier genoten van het Zalkerstrand, helaas word er aan het einde van de dag veel afval achter gelaten!


Nu hebben een aantal dorpsbewoners deze afvalberg opgeruimd.
Bij deze het uitdrukkelijke verzoek om ons mooi Zalkerstrand en omgeving schoon te houden en zo nodig uw eigen afval weer mee naar huis te nemen, zodat we allen kunnen blijven genieten van onze mooie omgeving in Zalk!

Bericht van de wijkagent
Tevens kregen wij als dorpsbelangen een bericht van onze wijkagent dhr Veenstra, namelijk het volgende: “Afgelopen zondag( 28 mei jl ) heeft een meisje van 2 jaar brandwonden opgelopen op het strand bij de IJssel (bij Veerpad). Zij is door restanten van een vuur gelopen, een vuur van de nacht daarvoor” .
Laten we met elkaar een veilige speelomgeving in stand houden, zonder dit soort incidenten!