Woningbouw in Zalk in ontwikkeling

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkeling rond woningbouw in Zalk.

Onlangs is het bestemmingsplan voor woningbouw op de locatie Hoge Brink 9 definitief geworden. Volgens het bestemmingsplan mogen er 2 x twee onder 1 kap woningen worden gebouwd in plaats van de te slopen stallen. In het hoofdhuis + stal mogen 1 woning + 2 (zorg)appartementen worden gerealiseerd. De oude stal die direct aan de Hoge Brink ligt mag ook een woning worden. De informatie over dit bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het project wordt op de markt gebracht door LTM vastgoed. Dorpsbelangen heeft daar goed contact mee. Zodra wij meer informatie hebben over de manier waarop het in de verkoop komt informeren wij u daarover via de nieuwsbrief.

Kaartje uit bestemmingsplan Hoge Brink 9

 

Ook aan de plannen voor woningbouw op de locatie van het voormalig verenigingsgebouw wordt hard gewerkt. De gemeente wil niet een deel van de kavel kopen voor het realiseren van een stukje openbaar groen, maar ziet wel mogelijkheid voor een 5e woning. Het plan wordt daar nu op aangepast zodat het voorziet in 2x 2 geschakelde en 1 vrijstaande woningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met aannemersbedrijf Frank Wielink, Rondweg 64, 8091 XK Wezep, telnr. 038 375 9820.

 

Wij zijn ook met de gemeente in gesprek over een locatie om een rijtje van 4 starterswoningen te realiseren op gemeentegrond. De gemeente ziet hiervoor wel mogelijkheden. Samen met de gemeente werken wij het plan hiervoor de komende maanden verder uit. Wij houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.