Spreekuur in het MFD 6 december as

De gemeente Kampen heeft met ingang van 13 september een spreekuur op woensdag ochtend van 11- 12 uur, in ons dorpshuis “An de Steege”.
Aanwezig van de gemeente zijn: Michel van Olst (welzijnswerker), Wim Stam (wijkverbinder) en Jan Veenstra (wijkagent). Ook sluit een afvaardiging van dorpsbelangen aan bij het spreekuur.

Je kan bij hen terecht voor allerlei vragen  over, van en naar de gemeente.

Het spreekuur is 1 keer per maand en zal in de agenda op de site vermeld worden.

  • woensdag 11 oktober
  • woensdag 8 november
  • woensdag 6 december