Ledenvergadering 13 maart is goed bezocht

Op dinsdag 13 maart was een druk bezochte ledenvergadering met ruim 60 personen in ons dorpshuis “An de Steege”.

De onderwerpen woningbouw en glasvezel zorgde voor de nodige interactie met de aanwezigen.

De ontwikkelingen met de woningbouw gaan nu op diverse plaatsen in ons dorp meer vorm krijgen. Het varieert van starterswoningen, zorgwoningen tot 2 onder 1 kap en vrije kavels. Houdt de site en de nieuwsbrief in de gaten en bij vragen, stuur gerust een mail naar dorpsbelangzalk@gmail.com.

De presentatie van de glasvezel, leverde diverse vragen op vanuit de zaal. Er is een extra avond geweest en mogelijk volgt er nog 1.

Ook tijdens deze avond heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden,  André Blankvoort heeft zich niet verkiesbaar gesteld en Ray Haze is benoemd als nieuw bestuurslid.
André dank voor je inzet en Ray welkom in het bestuur.